Turvallisemman tilan periaatteet

TOSYlla on käytössä turvallisemman tilan periaatteet. Turvallisemman tilan periaatteilla pyritään edesauttamaan tilan fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta. TOSYn turvallisemman tilan periaatteet ovat käytössä kaikessa TOSYn toiminnassa.

Turvallisemman tilan periaatteet

 • Kunnioita toisen ihmisen fyysistä ja psyykkistä tilaa.
  • Kunnioita toisen rajoja ja aseta niitä tarvittaessa myös itsellesi.
  • Älä kosketa toista ilman lupaa, sillä jokaisella on oikeus koskemattomuuteen.
 • Jokaisella on oikeus itsemäärittelyyn.
  • Älä oleta kenenkään sukupuolta, seksuaalisuutta, kulttuuria, kieltä, kansalaisuutta, uskontoa tai terveydentilaa.
  • Kutsu ihmistä sillä nimellä, jolla hän toivoo itseään kutsuttavan.
  • Älä oleta, että kaikki pystyvät samaan mihin itse pystyt.
 • Olemme kaikki erilaisia ja erinäköisiä.
  • Älä pilkkaa, halvenna tai nolaa ketään puheillasi tai käytökselläsi.
  • Älä pilkkaa tai arvostele kenenkään ulkonäköä.
  • Pyri omalla toiminnallasi välttämään stereotypioiden ylläpitämistä.
  • Jokainen saa kertoa itsestään juuri niin paljon kuin haluaa ja kokee tarpeelliseksi.
 • Asiat riitelevät, eivät ihmiset.
  • Olemme asioista eri mieltä ja se on ihan ok!
  • Huolehdi omalta osaltasi siitä, että keskustelu pysyy asiallisena.
  • Älä sorru pilkkaan tai nolaa ketään.
  • Anna kaikille tilaa ja mahdollisuus osallistua keskusteluun.
 • Kiinnitä huomio puheeseen.
  • Älä käytä halventavaa tai toiseuttavaa* kieltä.
  • Vältä rasistisia ja ableistisia* ilmaisuja.
  • Mahdollista kaikkien keskusteluun osallistuminen avaamalla termit ja vaikeat käsitteet.
  • Käsittele vaikeita aiheita kunnioittavasti ja sensitiivisesti.

Pyydä anteeksi, jos olet loukannut toista.

Kaikki erehtyvät, epäonnistuvat ja tekevät virheitä. Ihmisten välinen kanssakäyminen on jatkuvasti kehittyvää, eikä siinä voi koskaan tulla valmiiksi. Anna siis myös tilaa oppia.

*Toiseuttaminen tarkoittaa yksilön tai ryhmän pitämistä lähtökohtaisesti erilaisena tai vieraana.

*Ableismilla tarkoitetaan vammattomuuden pitämistä itsestään selvyytenä.