Historia

Vuonna 1969 perustettiin Turkuun Akateeminen Sos.dem. Yhdistys ASY. ASY oli tuolloin yksi Varsinais-Suomen nopeimmin kasvavista sosialidemokraattisista yhdistyksistä ja jo muutamassa vuodessa jäsenmäärä nousi lähes kolmeen sataan. Tätä edesauttoi ylioppilaskuntien vahva politisoituminen. 1970-luvun puolivälin jälkeen jäsenmäärä kääntyi kuitenkin laskuun. Kaikki poliittiset opiskelijajärjestöt menettivät vaalikannatustaan edustajistovaaleissa, kun into politiikkaan alkoi opiskelijoiden keskuudessa hiipua.

Yhdistyksen nimi muutettiin Turun Opiskelijoiden Sosialidemokraattinen Yhdistys TOSY ry:ksi vuonna 1988. Tuolloin oltiin tultu kauas 70-luvun huippuvuosista ja jäsenmäärä oli laskenut alhaisemmaksi kuin koskaan. 1990-luvun alkupuoliskon ajan TOSY vietti hiljaiseloa.

Alkuvuosina TOSY oli nimenomaan yliopisto-opiskelijoiden yhdistys, mutta myöhemmin jäseniksi on tullut myös työssäkäyviä ja ammattikorkeakoulussa opiskelevia nuoria. Nykyään TOSY onkin molempien korkeakoulujen yhteinen vaikuttamiskanava. Jäsenmäärä lähti jälleen selkeään nousuun 1990-luvun loppupuolella.

Vuoden 2001 ylioppilaskunnan edustajistovaaleihin lähdettiin uudella innolla, kun yhdistykseen oli tullut uusia jäseniä. Kova vaalityö tuottikin huiman tuloksen: nollasta paikasta noustiin kolmeen paikkaan. Jäsenmäärä jatkoi kasvuaan ja syksyn 2003 edustajistovaaleihin lähdettiin tavoitteena edelleen nostaa paikkamäärää. Tuloksena oli neljä paikkaa ja äänimääräisesti toiseksi suurin ryhmä edustajistossa.

Viime vuodet ovat olleet TOSY:lle kasvun vuosia ja toiminta on ollut katkotonta. Kaudella 2012–2013 TOSY:lla oli Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa kolme paikkaa ja kaudella 2014-2015 kaksi paikkaa. Ammattikorkeakoulun puolella vaalimenestys on ollut vaihtelevampaa eikä TOSY ole aina onnistunut saamaan edustajaa opiskelijakunnan edustajistoon.

 

10924752_898912213472738_1489472936048159832_n