TOSY: Artturi Jyrkkänen SONKin varapuheenjohtajaksi!

Turun opiskelijoiden sosialidemokraattinen yhdistys – TOSY ry:llä on kunnia esittää SONK ry:n varapuheenjohtajaksi Artturi Jyrkkästä. Artturi on 28-vuotias humanististen tieteiden ylioppilas Turusta. Hän opiskelee yleistä historiaa, kansantaloustiedettä sekä valtio-oppia.

TOSYn johtokunnassa Artturi on vaikuttanut aktiivisesti vuodesta 2011, kuluneena vuonna yhdistyksen varapuheenjohtajan roolissa. Viimeiset kaksi kautta Artturi on lisäksi toiminut SONKin liittohallituksessa. Ylioppilaskunnassaan TYY:ssä Artturi on kuluvalla kaudella johtanut humanistisen tiedekunnan tiedekuntajärjestöä. TYYn alayhdistyksien puheenjohtajat myös valitsivat Artturin keskuudestaan johtamaan puheenjohtajien neuvostoa – siis toimimaan puheenjohtajien puheenjohtajana. Artturi vaikuttaa opiskelijaedustajana Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan johtokunnassa.

Artturi on toiminut laajasti niin sosialidemokraattisilla kuin myös oman ylioppilaskuntansa koulutus- ja sosiaalipoliittisilla kentillä.  Hän on räiskyvä, asiantunteva ja ihmisläheinen toimija. Artturi haluaa käyttää osaamistaan ja näkemystään tehdäkseen sosialidemokraattista opiskelijaliikettä tunnetummaksi ja helpommin lähestyttäväksi. Käytännössä tämä tarkoittaa liiton tapahtumien, osastotoiminnan ja viestinnän kehittämistä edelleen.

”Sosialidemokraattinen opiskelijaliike ei voi toimia erillään muusta opiskelijatoiminnasta. Meidän on tehtävä liikkeestämme kaikille avoin ja helposti lähestyttävä. Haluan tehdä tapahtumia, joihin on helppo tulla taustasta riippumatta. Lisäksi meidän on tuettava paremmin paikallisjärjestöjämme. Osastojen toimijoiden aktiivinen mentorointi, opastus ja suunnitelmallinen apu toiminnan pyörittämiseen ovat tärkeitä, jos haluamme turvata liittomme positiivisen jäsenkehityksen ja osastojemme toiminnan jatkuvuuden”, Artturi linjaa.

”Artturi on yksi osastomme aktiivisimmista toimijoista, jonka läsnäoloon ja apuun voi luottaa aina, kun niille on tarvetta. Erityisen pidetyn toimijan Artturista tekee hänen ylitsevuotava positiivisuutensa ja valmiutensa kannustaa muita. Näistä ominaisuuksista oli apua esimerkiksi viime vuonna, kun Artturi toimi osastomme toisena edustajistovaalipäällikkönä, ja ne ovat omiaan tekemään Artturista hyvin helposti lähestyttävän henkilön. Uskon, että SONK hyötyisi suuresti Artturin tapaisen toimijan valitsemisesta varapuheenjohtajaksi!”, sanoo TOSY:n puheenjohtaja Essi Virtanen.

”Ehkä parhaat poliittiset debatit sosialidemokraattien kesken olen käynyt nimenomaan Artturin kanssa. Hän on aina rohkeasti oma itsensä ja ymmärtää, etteivät erilaiset mielipiteet ole este hyvälle ystävyydelle. Artturin ollessa varapuheenjohtaja SONK olisi asteen verran räväkämpi sosialidemokraattinen opiskelijajärjestö, juuri sellainen johon yhteiskunnallisesti vaikuttamisesta kiinnostuneet opiskelijat mielellään tulisivat”, jatkaa SYL:n hallituksen jäsen Petra Peltonen.